Khi ta mua đất chỉ là lô đất vườn
Khi quay lại đất đã hoá đô la
——-
Đất vàng du lịch Bình Thuận
Giá 50.000đ/m2
Chúc Mừng những Khách Hàng hôm nay đến Cty
Hãy mua và chờ đợi, đừng chờ đợi rồi mới mua.