Bình Thuận tăng tốc giải ngân vốn các Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia

Chiều ngày 17/4/2024, Ông Nguyễn Hồng Hải Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 – 2025. Tại cuộc họp, ông đã nghe báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân nguồn vốn năm 2023 của các chương trình MTQG và tình hình phân bổ kế hoạch vốn năm 2024, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Tính đến ngày 10/4/2024, Bình Thuận đã giải ngân được 64,9% kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, tương đương 236.556 triệu đồng. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn năm 2024 còn chậm, chỉ đạt 3,13% kế hoạch với 12.808 triệu đồng được giải ngân tính đến ngày 10/4/2024.

  • Giải ngân 131.640 triệu đồng (năm 2023) và 6.460 triệu đồng (năm 2024).
  • Giải ngân 13.813 triệu đồng (năm 2023) và chưa giải ngân trong năm 2024.
  • Giải ngân 91.102 triệu đồng (năm 2023) và 6.348 triệu đồng (năm 2024).

Ông Nguyễn Hồng Hải đánh giá, tiến độ giải ngân nguồn vốn các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2024 đến nay rất chậm. Ông chỉ ra một số nguyên nhân:

  • Một số địa phương chưa chủ động, chưa chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để phân bổ kế hoạch vốn năm 2024.
  • Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.
  • Quy trình thực hiện dự án, thanh toán, quyết toán còn nhiều thủ tục, gây khó khăn cho các đơn vị thực hiện.
Cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025
Cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 – 2025

Để khắc phục tình trạng này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện các giải pháp sau:

  • Hoàn thành phân bổ kế hoạch vốn trước ngày 10/5/2024.
  • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với địa phương giải quyết khó khăn về thủ tục, giải phóng mặt bằng.
  • Rút gọn quy trình thực hiện dự án, thanh toán, quyết toán.
  • Kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ khâu chuẩn bị, lựa chọn dự án đến thi công, thanh quyết toán. Tập trung vào việc đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định.
Đề xuất 3 chương trình mục tiêu quốc gia cho giai đoạn 2021 - 2025
Đề xuất 3 chương trình mục tiêu quốc gia cho giai đoạn 2021 – 2025

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cùng các giải pháp cụ thể, Bình Thuận hy vọng sẽ sớm khắc phục tình trạng giải ngân chậm, đảm bảo tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.

Share:

HỖ TRỢ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MIỄN PHÍ

Quý khách hàng, đối tác có thể để lại thông tin bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Cảm ơn!

TẢI BẢNG GIÁ ĐẤT BÌNH THUẬN