Rà soát và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất rừng trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận

UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức cuộc họp quan trọng vào sáng ngày 19/4/2024, nhằm đánh giá và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất rừng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì, với sự tham gia của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng đại diện các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Hiện trạng sử dụng đất rừng của tỉnh Bình Thuận

 • Tổng diện tích đất rừng quy hoạch đến tháng 4/2024 là 347.391,08 ha, bao gồm:
 • Rừng đặc dụng: 32.780,51 ha
 • Rừng phòng hộ: 139.624,98 ha
 • Rừng sản xuất: 174.985,59 ha

Từ năm 2018 đến 2021, tỉnh đã bổ sung vào quy hoạch 3 loại rừng với tổng diện tích 5.316,36 ha.

Giai đoạn 2016-2025, tỉnh đã thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng một số diện tích rừng, bao gồm:

 • Chuyển đổi 90,38 ha rừng sản xuất sang rừng đặc dụng.
 • Chuyển đổi 2.173,61 ha rừng phòng hộ sang rừng sản xuất.
 • Chuyển đổi 1,35 ha rừng sản xuất sang rừng phòng hộ.
Đất rừng Bình Thuận
Đất rừng Bình Thuận

Điều chỉnh quy hoạch đất rừng tại Bình Thuận

Dự kiến đến năm 2030, tổng diện tích đất rừng toàn tỉnh sẽ là 335.444 ha, với phân bổ như sau:

 • Rừng đặc dụng: 32.360,35 ha
 • Rừng phòng hộ: 135.869,01 ha
 • Rừng sản xuất: 167.214,64 ha

So sánh với chỉ tiêu quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ, có sự chênh lệch:

 • Rừng đặc dụng: cao hơn 135,65 ha
 • Rừng phòng hộ: thấp hơn 336,01 ha
 • Rừng sản xuất: cao hơn 200,36 ha

Tỉnh đã đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng một số diện tích để phục vụ các dự án phát triển kinh tế – xã hội, ổn định đất sản xuất cho người dân. Trong quá trình rà soát, phát sinh thêm một số dự án hạ tầng cần điều chỉnh quy hoạch với tổng diện tích 838,34 ha.

Điều chỉnh quy hoạch đất rừng Bình Thuận
Điều chỉnh quy hoạch đất rừng Bình Thuận

Chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố để:

 • Rà soát kỹ lưỡng chỉ tiêu và quy hoạch sử dụng đất rừng theo Quyết định 326/QĐ-TTg.
 • Đối với diện tích đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng, cần tìm kiếm diện tích đất phù hợp để trồng rừng bổ sung.
 • Xác định rõ ranh giới quy hoạch đối với diện tích đưa vào 3 loại rừng.
 • Đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.
Chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận
Chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận

Việc rà soát và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất rừng là nhiệm vụ quan trọng, nhằm đảm bảo sử dụng đất rừng hiệu quả, bền vững, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Thuận, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Share:

HỖ TRỢ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MIỄN PHÍ

Quý khách hàng, đối tác có thể để lại thông tin bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Cảm ơn!

TẢI BẢNG GIÁ ĐẤT BÌNH THUẬN