Bình Thuận bứt phá Thu hút hơn 1.100 tỷ đồng vốn đầu tư trong 4 tháng

Với việc tập trung triển khai các nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tỉnh Bình Thuận đã thu hút hơn 1.100 tỷ đồng vốn đầu tư trong 4 tháng đầu năm 2024, tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho năm nay.

Năm 2024 là năm tăng tốc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh Bình Thuận. Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phục hồi và phát triển kinh tế.

image 1
Bình Thuận phát triển kinh tế, thu hút vốn đầu tư

Kết quả tích cực:

  • Vốn đầu tư công: Trong 4 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 843,6 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và đạt 16,6% kế hoạch năm. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 736,6 tỷ đồng; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 100,1 tỷ đồng; vốn ngân sách nhà nước cấp xã 6,8 tỷ đồng.
  • Thu hút đầu tư: Tỉnh đã thu hút hơn 1.100 tỷ đồng vốn đầu tư, cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 4 dự án, điều chỉnh 4 dự án và có 4 dự án đã đi vào hoạt động kinh doanh.
  • Hỗ trợ doanh nghiệp: Công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp được tỉnh quan tâm, chú trọng. 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 366 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 1.600 tỷ đồng; có 141 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 17,5%; doanh nghiệp đăng ký thay đổi 467 doanh nghiệp.

Những kết quả đạt được trong 4 tháng đầu năm 2024 cho thấy Bình Thuận đang đi đúng hướng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư, và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm nay.

Share:

HỖ TRỢ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MIỄN PHÍ

Quý khách hàng, đối tác có thể để lại thông tin bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Cảm ơn!

TẢI BẢNG GIÁ ĐẤT BÌNH THUẬN