3 dự án, bao gồm Mai Sơn – QL45, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây, chậm nhất đến cuối năm 2022 phải hoàn thành và đưa vào sử dụng.
03 plqo
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP triển khai Nghị quyết 117/2020/QH14 của Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần thuộc dự án một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2017 – 2020.
Theo đó, giao Bộ GTVT được quyết định phê duyệt điều chỉnh 3 dự án chuyển đổi từ hình thức PPP (đối tác công tư sử dụng một phần vốn ngân sách nhà nước) sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước, gồm dự án Mai Sơn – QL45, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây.
Bộ GTVT rà soát, xác định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của tổng mức đầu tư điều chỉnh của 3 dự án thành phần chuyển đổi trên. Đồng thời, khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo để khởi công xây dựng các dự án thành phần từ tháng 9.2020, chậm nhất đến cuối năm 2022 hoàn thành và đưa vào sử dụng.

10 thoughts on “THÁNG 9 KHỞI CÔNG 3 DỰ ÁN CAO TỐC BẮC – NAM ĐẦU TƯ CÔNG

 1. Avatar of gate io nedir
  gate io nedir says:

  Thank you very much for sharing. Your article was very helpful for me to build a paper on gate.io. After reading your article, I think the idea is very good and the creative techniques are also very innovative. However, I have some different opinions, and I will continue to follow your reply.

 2. Avatar of gate. io türkiye
  gate. io türkiye says:

  I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

 3. Avatar of gateio alım satım nasıl yapılır
  gateio alım satım nasıl yapılır says:

  I am a student of BAK College. The recent paper competition gave me a lot of headaches, and I checked a lot of information. Finally, after reading your article, it suddenly dawned on me that I can still have such an idea. grateful. But I still have some questions, hope you can help me.

 4. Avatar of gateio
  gateio says:

  I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

 5. Avatar of gateio
  gateio says:

  I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HỖ TRỢ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MIỄN PHÍ

Quý khách hàng, đối tác có thể để lại thông tin bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Cảm ơn!